Ikona košíkuV košíku máte 0 položek
ZAPOMENUTÉ HESLO
ikony platebních karet

Akceptujeme všechny běžné platební karty

ikona verifikace

Nákupní řád a obchodní podmínky

Upraveno: 6. března 2017

Obecná ustanovení:

Na základě závazné objednávky uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím, webovým obchodem Dekolepky.cz, provozovatelem Bonprint s.r.o., IČ: 054 17 074, zapsaném v OR spisová značka  C 263312 vedené u Městského soudu v Praze (dále jen prodávající), se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží, které je předmětem objednávky. Zaplacením zboží prodávající převádí užívací práva k tomuto zboží na kupujícího. Kupující se zároveň zavazuje splatit celou kupní cenu způsobem uvedeným v závazné objednávce.

Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí. Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

Úplné osobní údaje provozovatele internetového obchodu: Bonprint s.r.o., sídlo firmy: Balbínova 529/1, Vinohrady, 120 00 Praha 2 • IČ: 054 17 074 • DIČ: CZ05417074 • e-mail: info@bonprint.cz. Společnost je zapsána v OR spisová značka  C 263312 vedená u Městského soudu v Praze.

Smlouva o zhotovení dodávky:

Veškeré zboží je vyráběno na zakázku, stejně tak i úprava rozměrů jednotlivých druhů zboží je zakázkovou výrobou. Výrobky splňují charakter zboží upraveného na přání spotřebitele. Na zboží se proto nevztahuje 14 denní zákonná možnost odstoupení od smlouvy, příp. vrácení platby stanovená §53 Občanského zákoníku. Na bazarové zboží a na zboží s pevně danými vlastnostmi se ochranná 14 denní lhůta vztahuje v plném rozsahu a kupující při nákupu takového druhu zboží ji může využít a požadovat vrácení úhrady a odstoupení od kupní smlouvy.

Ke každému zboží jsou vystaveny tyto doklady v elektronické podobě: kopie závazné objednávky, dodací list a faktura (daňový doklad). Aplikační návod je dodáván v tištěné nebo elektronické podobě podle způsobu doručení zboží (viz. Způsob doručení). Kupující přebírá zboží způsobem uvedeným v závazné objednávce, příp. svým podpisem stvrzuje převzetí zboží od dopravce, nebo hotovostní platbou při osobním odběru ve výdejním skladu prodávajícího.

Objednávka, je po celou dobu archivována v databázi internetového obchodu a spolu s platnými všeobecnými obchodními podmínkami, uzavřenými v době objednávky, je přístupná pro pozdější kontrolu. Cena za objednané zboží je v platnosti od data uzavření Smlouvy o zhotovení dodávky až do doby dodání.

Informace o objednávce:

Veškeré informace týkající se objednávky je možno získat především e-mailem, případně telefonicky. Kontakty jsou uvedeny přímo na internetových stránkách prodejce.

Objednávka:

Zboží lze u dodavatele objednat pouze vložením zboží do virtuálního Košíku a vyplněním elektronického formuláře internetového obchodu, a to nepřetržitě 24 hodin denně. Svým souhlasem s Obchodními podmínkami kupující stvrzuje, že zná rozsah objednávky, a že zná konečnou cenu objednávky. Odeslaná objednávka je považována za závaznou.

Po dokončení objednávky je automaticky odeslána kopie objednávky do e-mailové schránky. V případě jakékoliv nesrovnalosti, je kupující povinen okamžitě kontaktovat prodávajícího. Registrovaní uživatelé mohou svou objednávku překontrolovat po opětovném přihlášení do systému Dekolepky.cz, kliknutím na odkaz Přehled objednávek v pravém sloupci uživatelského menu. Na vyřízení a výrobě objednávky se začne pracovat nejdéle následující pracovní den ode dne doručení objednávky nebo ode dne doručení platby na bankovní účet prodávajícího (v případě platby předem převodem). O stavu zakázky je kupující informován e-mailem.

Kupující je seznámen s faktem, že obsah závazné objednávky je vyráběn na míru dle jeho požadavků.
Odesláním závazné objednávky kupujícím (kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku") a jejím potvrzením ze strany prodávajícího (automaticky zaslaný e-mail s kopií objednávky odeslaný na zadanou e-mailovou adresu) vzniká závazná kupní smlouva.

Zrušení závazné objednávky ze strany kupujícího:

Zrušit objednávku lze písemně nebo telefonicky, a to vždy pouze se souhlasem prodávajícího. Žádost o zrušení objednávky je třeba sdělit včas e-mailem (info@bonprint.cz) nebo telefonicky (tel.: 777 789 664). Prodávající si vyhrazuje právo rozhodnout o zrušení objednávky a vždy sdělí podmínky jejího zrušení.

Pro bezplatné zrušení závazné objednávky obecně platí:

 • dojde-li k písemnému zrušení dříve, než je objednávka závazně potvrzena ze strany prodávajícího
 • v případě, není-li obsah objednávky ještě vyrobený

Pakliže je obsah závazné objednávky již zhotoven, může být při stornu požadována 50% úhrada celkové ceny objednávky. Při uhrazené zálohové faktury a následném stornu, bude vystaven dobropis současně s 50% vrácenou zálohou, která bude navíc snížena o bankovní poplatky. Pokud si kupující neodebere objednané zboží ze závazné objednávky bez jejího předešlého zrušení (akceptované prodejcem), nese kupující ke své tíži veškeré vzniklé náklady s tímto obchodním případem (výrobní, logistické, bankovní, přepravní atd.). Tyto náklady mohou být po neodebrání zboží na kupujícím vymáhány, a to mimosoudní nebo soudní cestou. Prodávající si vyhrazuje právo zařadit iniciály dlužníka na seznam vymáhaných pohledávek a další objednávky mu v budoucnu již nezasílat.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit závaznou objednávku, změnit její obsah nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo ho nelze dodat ve zvolené velikosti
 • zboží je z jakéhokoliv důvodu dlouhodobě nedostupné
 • vybraný materiál je na zhotovení zakázky nevhodný nebo ho nelze vůbec použít
 • změnila se výrazným způsobem cena zboží
 • při zjištění typografické chyby u zboží (popis, fotografie, cena, atd.)
 • objednávka nesplňuje potřebné náležitosti
 • kupující opakovaně nevyzvedává dodané zboží, případně působí jinou škodu prodávajícímu

V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje kontaktovat kupujícího e-mailem nebo telefonicky a informovat ho o tomto stavu. Pokud již bylo zboží zaplaceno zálohovou fakturou, budou kupujícímu po provedení storna peníze převedeny zpět na účet, nebo odeslány poštovní poukázkou na adresu kupujícího, a to v nejkratším možném termínu (běžně do pěti pracovních dnů od potvrzení storna ze strany prodávajícího). V případě, že dojde pouze ke změně objednávky a výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny vyšší, bude kupujícímu dán k úhradě rozdíl těchto částek, bude-li zaplacená částka vyšší, rozdíl bude opět předen na účet kupujícího nebo odeslán poštovní poukázkou.

Cena zboží:

Uvedené ceny v e-shopu jsou v okamžiku dokonončení objednávky platné a závazné. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen vlivem změn obsahu dodávky nebo dodatečných úprav výrobků na přání zákazníka. Na změnu ceny provedené objednávky bude kupující předem upozorněn, a to běžným způsobem - e-mailem nebo telefonicky. Kupující má právo v případě nesouhlasu se změněnou cenou od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí.

Prodávající si vyhrazuje právo na sloučení více objednávek jednoho kupujícího a úpravu konečné ceny součtem jednotlivých cen, a to i bez udání důvodu.

Způsob platby:

 • platební kartou - platba v okamžiku objednání
 • bankovním převodem - na základě údajů sdělených prodávajícím, které budou po provedení závazné objednávky zaslány kupujícímu na kontaktní e-mail; zboží je expedováno, je-li platba připsána na účet dodavatele
 • dobírkou - při převzetí zásilky od dopravce

Prodávající si vyhrazuje právo u objednávky s vyšší cenou, nebo pokud objednávka obsahuje specifické zboží, požadovat částečnou zálohovou platbu, nebo platbu celé objednávky předem, a to i v případě zaslání objednávky mimo území ČR. Ve všech případech o těchto úhradách rozhodne prodávající, kupujícího následně upozorní.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu způsobu dopravy a platby v důsledku špatných zkušeností s kupujícím (např. z důvodu velkého množství stornovaných objednávek, z důvodu nevyzvedávání zásilek zasílaných na dobírku, apod.). V jistých případech, kdy je evidetní nekorektní jednání kupujícího, může prodávající objednávku bez údání důvodu stornovat.

Způsob doručení:

Jakmile je zboží připraveno k odběru, vyexpedováno nebo předáno dopravci, je kupující na tuto skutečnost upozorněn e-mailem a pomocí SMS zprávy zaslané na uvedený mobilní telefon. Kupující má před uzavřením závazné objednávky možnost svobodně si zvolit způsob dopravy, a to:

 • osobní převzetí ve výdejním skladu prodávajícího
 • doprava doporučenou zásilkou nebo poštovním balíkem

Cena dopravy v závislosti na způsobu platby:

Ceny dopravy jsou individuálně stanoveny dle způsobu dodání zboží kupujícímu. Veškeré zde uvedené ceny za přepravní náklady jsou včetně DPH 21%.

Při osobním odběru: 0 Kč

 • osobní odběr je možný na adrese výdejního skladu: Bonprint s.r.o., Ruská 45/2, 470 01 Česká Lípa, tel.: 777 789 664
 • otevírací doba: po-pá - 07:30-15:00 • so-ne - zavřeno
 • pro vydání zboží je třeba mít s sebou číslo objednávky (nejlépe však její tištěnou kopii) a hotovost k zaplacení zboží

Při platbě platební kartou: 0 Kč

 • zboží vyrábíme následující pracovní den
 • zboží vyrábíme a expedujeme bez ohledu na to, je-li platba připsána na bank. účet

Při platbě bankovním převodem: 0 Kč

 • informace k bankovnímu převodu jsou kupujícímu zasílány e-mailem a SMS zprávu
 • zboží vyrábíme a expedujeme, je-li platba připsána na náš účet

Při platbě dobírkou: 0 Kč

 • zboží vyrábíme následující pracovní den

Uložení zásilky:

Při doručení zboží Českou poštou na dobírku nenese prodávající zodpovědnost za termín doručení zboží třetí stranou. V případě nezastižení kupujícího na adrese doručení, bude zásilka uložena na v místě dodání po dobu 10 dnů. Kupující bude o této skutečnosti Českou poštou upozorněn. Kupujícímu je zasíláno poučení, jak postupovat v případě, že zásilka nedorazí.

Dopravce se zavazuje doručit zboží k domu kupujícího. V případě nezastižení kupujícího na adrese doručení, bude zásilka uložena v nejbližším sběrném bodě dopravní společnosti po dobu 3 dnů. Kupující bude o této skutečnosti dopravcem upozorněn, a to písemně - doručovacím lístkem, nebo telefonicky - telefonní číslo na kupujícího je obsaženo v průvodních dokumentech k zásilce a bez něho nelze zakázku odeslat. Kupující se může s dopravcem osobně dohodnout na zanesení zboží dále do domu či provozovny (nebo na místo určení), není to však jeho povinností - tuto skutečnost nemůže prodávající ovlivnit.

Povinnosti kupujícího při převzetí zboží:

Kupující je povinen zboží při převzetí prohlédnout. Zjistí-li kupující při převzetí zboží nesrovnalosti, např. obal je viditelně poškozen, zkontroluje kupující společně s dopravcem zásilku a v případě poškození zboží provedou ihned zápis o poškození zásilky (kopii musí dostat kupující). V případě poškození zboží má kupující právo zboží nepřevzít. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již nebude uznána. O poškození zásilky bude kupující okamžitě informovat dodavatele pro sjednání nápravy.

Součástí dodávky je vždy aplikační návod. Pokud to vyžaduje povaha zboží je součástí dodávky dodací nebo záruční list. Faktura za zboží je zasílána elektronicky e-mailem v den připsání platby Českou poštou na náš bankovní účet - daňový doklad není součástí dodávky a bude tedy vystaven dodatečně.

Dodací podmínky:

Expedice zboží probíhá do 5 pracovních dnů ode dne provedení objednávky (nebo ode dne připsání platby ve prospěch bankovního účtu při zvolení platby předem převodem) na dodací adresu uvedenou v objednávce. Při případných problémech s dodávkou bude zákazník vyrozuměn e-mailem nebo telefonicky s upřesněním předpokládaného termínu dodání. V období vyššího vytížení výroby může dojít k prodloužení dodacích lhůt, avšak zboží bude doručeno nejpozději do 10 pracovních dnů. O případném prodloužení dodací lhůty bude kupující opět informován, a to běžným způsobem e-mailem nebo telefonicky. V případě nedodržení této podmínky prodávajícím, může kupující od závazné objednávky okamžitě odstoupit.

Ochrana osobních údajů:

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující souhlasem s všeobecnými obchodními podmínkami dává souhlas s evidencí a zpracováním jeho osobních údajů. Kupující tímto uděluje prodávajícímu oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl kupující, pro účely informačních a účtovacích systémů prodávajícího a pro využití v rámci marketingových akcí prodávajícího, za účelem informování kupujícího o nových produktech prodávajícího.

Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích stran.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies:

Elektronické adresy zákazníků, budou využívány pro účely zasílání propagačních materiálů, a to bez výjimky všem zákazníkům. Kupující poskytnutím své e-mailové adresy kdekoliv na webových stránkách obchodu výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Kupující dává souhlas a oprávnění k výše uvedenému na dobu neurčitou počínaje dnem odeslání objednávky, registrace či poskytnutí e-mailové adresy. Prodávající se zavazuje, že odstraní ze své databáze již registrované uživatele i bez udání důvodu, pokud to bude jejich přání, případně že zamezí doručování obchodních sdělení a propagačních materiálů, taktéž na přání zákazníka. Odmítnutí zasílání obchodních sdělení je možné elektronicky, a to zasláním e-mailu na adresu prodejce nebo kliknutím na odhlašovací odkaz v zápatí každého zaslaného obchodního sdělení.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Závěrečná ustanovení:

Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto smluvních podmínek, se kterými jsou v rozporu.

Nákupní řád nabývá účinnosti dne 6. března 2017 a ruší tím veškeré předchozí podmínky a ustanovení pro obchodování ve webovém obchodě Dekolepky.cz včetně garanční a reklamační politiky a jsou pro obě strany závazné. Dodavatel si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.


Zboží expedujeme do 3 pracovních dnů ode dne objednávky či přijetí platby. Zásilky posíláme s těmito partnery v cenách od:

• GLS ParcelShop: 64 Kč
• PPL ParcelShop: 69 Kč
• Zásilkovna: 79 Kč
• Balíkovna: 89 Kč

• GLS kurýr: 89 Kč
• PPL: 99 Kč
• Zásilkovna na adresu: 109 Kč
• Česká pošta: 99 Kč
• Česká pošta - bez sledování: 39 Kč

Objednávky na dobírku s hodnotou převyšující 1 000 Kč mají balné a pošt. ZDARMA.

Návod k lepení | Životnost samolepek na zeď | Magazín | Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů | Cookies | Reklamační řád | Copyright
samolepky na auto | fotomagnetky na lednici | kühlschrank fotomagnete | foto magnesy na lodówkę | samolepky dieťa v aute | logoprinty | nálepky na stenu | dárky pro ženy | hodinový manžel česká lípa
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.